Liikuntaa ja hyvinvointia

Olen monipuolisen kokemuksen omaava personal trainer ja juoksu-valmentaja. Valmennuksessani haluan keskittyä nimenomaan aikuisiin kuntourheilijoihin ja kilpakuntoilijoihin, jotka haluavat kehittyä juoksi-

joina ja parantaa tuloksiaan.

 Minulla on usean vuoden kokemus erityisesti aikuisten juoksuval-mennuksesta, ja olen itse aktiivinen kuntourheilija. Ymmärränkin aikui-

sen juoksijan tarpeita ja haluja hyvin. Keski-ikäisen juoksijan levon ja rasituksen suhde on erilainen kuin nuorella ja asettaa harjoittelulle erilaiset haasteet. Muun muassa nämä asiat täytyy huomioida harjoit-

telua suunniteltaessa. Ikä ei ole este, korkeintaan pieni hidaste.

 

Päätuotteeni on juoksuvalmennus, harjoittelun ohjelmointi sekä ohjelmien räätälöinti yksilöllisesti. Juoksuharjoittelun tukitoimina tar-

joan testauspalveluita (juoksijan tasotesti), juoksutekniikkavalmen-

nusta ja juoksijan voimavalmennusta.

 Teen juoksuohjelmat aina asiakkaan tarpeiden ja halujen mukaan. Otan niissä huomioon asiakkaan harjoitustaustan, tavoitteet ja muun elämän vaatimukset. Mikäli loukkaantuminen riivaa asiakasta, teen myös korvaavia treeniohjelmia. Takaan, että mikäli asiakas harjoit-
telee ohjelman mukaisesti, kehitystä tapahtuu ja tulosta syntyy!

 

Tavoitteellinen harjoittelu ei ole ilotonta irvistelyä hiki otsalla,
vaan motivoiva matka oman mukavuusalueen ulkopuolelle onnistumisen elämyksiin.

 

Asiakaspalautetta

"Olen harrastanut kestävyysliikuntaa 15 vuoden ajan. En-

simmäisen maratonin juoksin vuonna 2001. Juoksin muuta-

mana kesänä useamman ilman sen kummempia tavoitteita. Tämän jälkeen näitä on kertynyt kaikkiaan 61. Mitä useam-

man olen juossut, sitä merkityksellisemmäksi on muodostu-

nut suoritusaika. Tämä oli yksi syy, miksi halusin saada henkilökohtaista ohjausta harrastuksessa.

Aloitin Pasin ohjauksessa harjoittelun vuosi sitten keväällä. Harjoitusohjelma on auttanut minua monella tavalla. Ohjel-

ma on laadittu minulle sopivasti kolmen viikon jaksoissa, testin perusteella omat harjoitusten sykealueet huomioiden. Se on ollut vaihteleva, täsmällisiä ja laadukkaita harjoituksia sisältävä ja levon huomioonottava.

Ohjelmaa on voinut tarvittaessa muokata ja siinä on mm. huomioitu kolmivuorotyöni haasteet. Harjoitukset rytmittä-

mällä on varmistettu palautuminen ja harjoitusten tekemi-

nen levänneenä, esimerkiksi kovan harjoituksen jälkeen
lepo ja kovan viikon jälkeen kevyt jakso.

 

Pasi on toiminut myös henkisenä valmentajana osaamalla jarruttaa silloin kun kulkee ja itse harjoittelisi tuolloin liikaa. Pasi on auttanut näkemään asiat oikeassa valossa silloin, kun tavoitteeseen ei ole päässyt tai harjoitus on tuntunut vaike-
alta. Yhdessä on mietitty muita juoksuun vaikuttavia teki-
jöitä, kuten työn aiheuttama rasitus, ravinto, lepo, jopa
sään vaikutus.

Parasta Pasissa on se, että hän on samanikäinen ja saman tyyppinen ja -tasoinen juoksija (nopeampi). Hän ymmärtää kuntourheilijaa ja pystyy tukemaan tätä harrastuksessaan.

Hän osaa huomioida valmennettavan mieltymykset suh-

teessa kilpailuihin tai harjoituksiin ja muita vaikuttavia teki-

jöitä (mm. ikä, liikuntatausta). Pasi on valmentajana pitkälle perehtynyt liikuntaan ja hakee aktiivisesti lisää tietoa urhei-

lemisesta ja valmentamisesta.

Valmentajana Pasi on läsnä osallistumalla harjoituksiin
ja joihinkin kilpailuihin. Hän on luotettava, tavoitettavissa, vastaa kysymyksiin tai etsii vastauksen. Harrastukseni on saanut uudenlaista mielekkyyttä Pasin valmennuskaudella."

Tuula, 55 v

"Viisi vuotta jatkunut, tasaisesti kehittynyt ”juoksu-urani” lähti aivan uudenlaiseen nousuun, aloitettuani maratontree-
nin Pasin ohjelmalla ja hänen ohjauksessaan. Jo muutaman viikon treenattuani tunsin, että nyt rupes treeni pureen.

Saavutin asettamani tavoitteet ja ennen kaikkea fiilis tree-
natessa oli huikea. Jatkan innolla yhteistyötä Pasin kanssa. Toivottavasti pitkään!"

Markus, 51 v

 

"Olen aina ihaillut juoksijoita ja monesti miettinyt olisiko itsestäni juoksemaan pitkän matkan. Monista yrityksistä huolimatta lenkit syystä tai toisesta aina hiipuivat tai kiin-

nostus lopahti. Kuitenkin treenailin itsekseni ja jopa juoksin puolimaratonin. Myöhemmin heräsi ajatus, pystyisinkö juoksemaan maratonin.

 

Löysin Pasin ja asetimme tavoitteeksi maratonin juokse-
misen, hänen avullaan se onnistui. Laktaattitestin avulla määritimme sykerajat, joiden pohjalta luotiin kolmen vii-
kon välein vaihtuva ohjelma. Ja Tallinnassa unelma täyttyi: juoksin maratonin ja olin taivaissa. Pasin kanssa yhteis-
työ jatkuu edelleen.

Pasi on tarkka, vaativa ja suunnitelmallinen. Hän osaa kuunnella asiakasta, sekä suunnittelee ohjelman kulloisen-
kin elämäntilanteen mukaan. Pasin kanssa on myös tree-
nattu yhdessä, ja hauskaa on ollut. Hän osaa kannustaa
niin, että monet kerrat olen yllättänyt, mihin suorituksiin
sitä pystyykään.

Kunto on kasvanut, hapenottokyky parantunut, olo on pirteä ja energinen. En voisi kuvitella itselleni parempaa ohjaajaa ja en voi häntä kylliksi kiittää, minusta tuli kuin tulikin juoksija.

Voin suositella Pasia ihan kaikille omasta lähtötasosta riippumatta."

Katja, 42 v

 

"Ohjelma on laadittu minulle sopivasti kolmen viikon jaksoissa, testin perus-teella omat harjoitusten sykealueet huomioiden."

"Kunto on kasvanut, hapenottokyky parantunut, olo on pirteä ja energinen. En voisi kuvitella itselleni parempaa ohjaajaa ja en voi häntä kylliksi kiittää, minusta tuli kuin tulikin juoksija."

”Olen aina tykännyt juoksemisesta, mutta yksin puurtami-
nen ja harjoitteleminen ei tuottanut muuta kuin pettymyksiä. Tielleni tupsahti Pasi, ja siitä sain itseluottamusta ja intoa johdonmukaiseen harjoitteluun. Näistä vuosista on vieräh-
tänyt tovi, mutta yhteistyö jatkuu.

Pasilta olen saanut valmennuksen, maraton- ja kuntosali-
ohjelmien kautta tukea omaan harjoitteluuni ja tulokset ovat parantuneet. Pasi kävi myös työpaikallani vetämässä juoksu-
koulua, ja moni sai kipinän jatkaa juoksemista omalla ajal-
laan.

Pasin ehdoton vahvuus mielestäni on läsnäolo ja työsken-
tely suurella sydämellä. Hän kuuntelee herkällä korvalla ja omaa miellyttävän tavan kohdata erilaisia ihmisiä. Pasi ohjaa, neuvoo ja opastaa väsymättä, ja hän selvittää vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Pasilla on jalat maassa,

ja hän osaa ohjeistaa selkeästi ruohonjuuritasolta lähtien.

Pasille on helppo puhua, ja asiat käydään läpi perusteelli-
sesti. Sympaattisen ulkokuoren alla piilee rautainen ammat-
tilainen, joka osaa kannustaa ja pistää asiakkaan töihin.

Haaveet ja unelmat ovat Pasin ansiosta mahdollista toteuttaa!"

Sari, 47 v

 

T:mi Pasi Päällysaho, 2016     |     Puhelin 040-559 8258     |     Email: pasi@pasipaallysaho.fi     |     Y-tunnus: 2772203-8